VÄLKOMMEN TILL C AHLBERG CONSULTING

Auktoriserade redovisningskonsulter på Österlen

C Ahlberg Consulting AB är av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) auktoriserad redovisningsbyrå och även medlem i Företagarna!

Vi tar ett helhetsansvar för allt som rör din och ditt företags ekonomi och administration! När vi avlastar dig får du tid att fokusera på din kärnverksamhet!

Vi sätter alla våra kunder i fokus och ger dig alltid ett positivt och personligt bemötande!

Välkommen att bli en i gänget!

Vi skräddarsyr lösningar för just ditt företag!

Vi har satsat på modern teknik därför kan vi på ett rationellt sätt avlasta dig och ditt företag från en tung administrativ börda!

Facebook inlägg

Hej.
Nya regler om skydd av personuppgifter har införts genom dataskyddsförordningen GDPR. Reglerna är lag inom alla EUs medlemsländer från och med 25 maj 2018. Syftet bakom regelverket är att skapa ett enhetligt skydd av individers personuppgifter, och det medför även att alla register och lagring av personuppgifter på företag kommer att påverkas. I verksamheten på en redovisningsbyrå hanteras personuppgifter i anknytning till kundföretagen och detta kräver att ett särskilt avtal mellan byrån och uppdragsgivaren upprättas för att följa de nya reglerna.
Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan uppdragsgivaren och byrån för att reglera hur behandlingen av personuppgifter ska ske. Detta avtal har utformats som ett fristående avtal och det ska skrivas under av båda parter.
Vi har nu börjat skicka ut detta till alla våra kunder för undertecknade.
För en hel del berörs inte bara bolaget utan även alla de personer som på något sätt har kopplingar dit.
Så kolla er mail eller brevlåda så ni inte missar detta.
Vi vill så gärna ha tillbaka dessa så snart som möjligt!
... Se merSe mindre

Se på Facebook