C Ahlberg Consulting AB

Historik

Företaget startades 1993 av Christer Ahlberg. Fram till 2001 var vi etablerade i Östra Tommarp utanför Simrishamn. 2001 flyttades verksamheten till Sankt Olof, beläget i norra delen av Österlen, där helt nya lokaler byggdes för ändamålet. 2005 hade verksamheten vuxit och då tillkom den först anställde och 2008 nästa. Vi blev med detta lite trångbodda och 1 januari 2009 tog vi en tillbyggnad i bruk. Här fick vi kontorsutrymme, arkiv, pentry och mötesrum. Verksamheten växte ytterligare och 2012 tog vi i bruk ytterligare en tillbyggnad med kontorsrum, arkiv och kallförråd. 2013 tillkom ytterligare anställda i samband med att köpet av Ekonomerna Österlen AB.

Nutid

Under 2021 har jag överfört all redovisningsverksamhet till Ekonomerna Österlen AB. I samband med detta så har jag också avyttrat min del i bolag till min kollega. Jag jobbar kvar men enbart som inhyrd redovisningskonsult.

Verksamheten framöver kommer endast att rikta sig till kunder i vårt närområde.

Kunder

Våra kunder idag är små och medelstora företag. Allt mellan enmansföretag och de som har ett tiotal anställda. Företagen representerar ett flertal branscher bl.a. bygg, el, VVS, måleri, städföretag och andra entreprenadföretag, handelsföretag, verkstadsföretag, fiskare, lantbrukare, hästföretagare, fruktodlare, vinodlare, skogsbrukare, jakt, dataföretag, fotografer, bokförlag, översättare, konstnärer, läkare, åkerier, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar m.fl.

Vi värnar om alla våra kunder stor som liten.

Byråledare och ägare

Christer Ahlberg, auktoriserad redovisningskonsult, certifierad affärsrådgivare, medlem i SRF.

Personal

Anita Wederbrand sköter löpande redovisning och övrig administration.