Tjänster

Affärsrådgivning.

Bouppteckningar.

Bolagsbildning och uppstart av företag.

Budget- och likviditetsplanering.

Ekonomistyrning.

Ekonomisk rådgivning.

Deklaration och skattefrågor.

Kapitalvinstberäkningar i samband med fastighetsförsäljningar.

Bokföring

Bokslut

Kontakt med myndigheter, banker m.fl.

Övrigt

Jag kan de skattelagar och övriga förordningar som styr ekonomin i företagen och naturligtvis även din privatekonomi!

För att hänga med i allt som händer inom området genomför jag kontinuerligt auktualitetsutbildningar inom beskattning, redovisning och övrigt som berör förtagande! Detta är även ett led i min auktorisation.

Jag samarbetar med

Ett flertal auktoriserade och godkända revisorer, skatteexperter, banker, försäkringsbolag, advokater m.fl.