Tjänster

Löpande bokföring.
Fakturering och betalningsuppföljning.
Leverantörsreskontra och leverantörsbetalningar.
Budget- och likviditetsplanering.
Ekonomistyrning.
Löner, löneutbetalningar och personaladministration.
Bokslut, årsbokslut, årsredovisningar, bokslutsrapporter.
Deklaration och skattefrågor.
Ekonomisk rådgivning.
Bolagsbildning och uppstart av företag.
Kontakt med myndigheter, banker m.fl.
Bouppteckningar.
Övrig administration.
Saknas något i listan kan vi ordna det också!

Övrigt

Vi kan de skattelagar och övriga förordningar som styr ekonomin i företagen och naturligtvis även din privatekonomi!

För att hänga med i allt som händer inom området genomför vi kontinuerligt auktualitetsutbildningar inom beskattning, redovisning och övrigt som berör förtagande! Detta är även ett led i vår auktorisation.

Under några år har vi utfört våra tjänster i enlighet med REKO en svensk standard som utarbetats gemensamt mellan SRF och FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer).

Från 2018 kommer vi att arbeta enligt REX vilket är en ny standard som baseras på nordiska principer för redovisningstjänster enligt Nordic Accountant Federation, NAF. Således enhetliga principer för alla nordiska länder.

Vi samarbetar med

Ett flertal auktoriserade och godkända revisorer, skatteexperter, banker, försäkringsbolag, advokater m.fl.