Tjänster

Löpande bokföring.
Fakturering och betalningsuppföljning.
Leverantörsreskontra och leverantörsbetalningar.
Budget- och likviditetsplanering.
Ekonomistyrning.
Löner, löneutbetalningar och personaladministration.
Bokslut, årsbokslut, årsredovisningar, bokslutsrapporter.
Deklaration och skattefrågor.
Ekonomisk rådgivning.
Bolagsbildning och uppstart av företag.
Kontakt med myndigheter, banker m.fl.
Bouppteckningar.
Övrig administration.
Saknas något i listan kan vi ordna det också!

Övrigt

Vi kan de skattelagar och övriga förordningar som styr ekonomin i företagen och naturligtvis även din privatekonomi!

För att hänga med i allt som händer inom området genomför vi kontinuerligt auktualitetsutbildningar inom beskattning, redovisning och övrigt som berör förtagande! Detta är även ett led i vår auktorisation.

Vi samarbetar med

Ett flertal auktoriserade och godkända revisorer, skatteexperter, banker, försäkringsbolag, advokater m.fl.